top of page

Pedagogisch beleid

Ons pedagogische beleid is opgesteld door professionals met werkervaring in de jeugdzorg. Hierdoor weten wij goed hoe we het best uit elk kind kunnen halen, maar ook hoe wij kinderen kunnen ondersteunen op momenten die wat lastiger zijn. Een mix van pedagogische doelen en sterke methodieken vormen de basis waar vanuit wij werken. 

Doelgroep

Bij Fier is elk kind welkom dat gebaat is bij extra ondersteuning, structuur en aandacht. Dit kan voortkomen uit een (gedrags) stoornis, zoals autisme, ADHD of een taalontwikkelingsstoornis. Maar ook kinderen met een motorische, neurologische of andere oorzaak kunnen gebaat zijn bij een gespecialiseerde BSO.

 

Twijfel je of jouw kind past bij Fier? Bel ons gerust! Samen kijken we dan wat jullie kind nodig heeft en of Fier de meest geschikte plek is voor jullie zoon of dochter. 

Methodieken

Wij werken vanuit een aantal kernmethodieken die er op gericht zijn het kind een veilige en voorspelbare omgeving te bieden. Al onze medewerkers worden getraind in het competentiegericht werken, spelenderwijs leren, Geef-me-de-vijf (structuur) en het Geweldloos Verzet. Daarnaast proberen wij ook (waar mogelijk binnen de groepssetting) te kijken naar wat elk kind individueel nodig heeft en daar onze aanpak op aan te passen.

Ben je nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op en vraag ons volledige pedagogische beleid op en kom meer te weten over deze methodieken!

Fier Pedagogische ontwikkeling

Ontwikkeling Volgen

Elk kind bij Fier mag zich ontwikkelen op zijn/haar eigen tempo. Het is belangrijk dat deze ontwikkeling gevolgd wordt, zodat wij optimale ondersteuning kunnen bieden. Elk kind wordt daarom aan een mentor gekoppeld die observeert en het ontwikkelingsplan opstelt. Daarnaast hebben we regelmatig contact met ouders en zijn wij altijd bereikbaar voor overleg. Waar nodig kan ook de expertise van collega's worden ingeschakeld, om zo te kijken wat elk kind nodig heeft. 

Deskundige medewerkers

Om goede opvang en zorg te bieden, is het belangrijk dat onze pedagogische medewerkers de juiste kennis en kunde in huis hebben. Alle medewerkers worden daarom continu getraind zodat zij kunnen de-escaleren, competentiegericht werken en hun kennis van de verschillende problematieken vergroten. 

bottom of page