top of page

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Vergroten van kindvaardigheden m.b.t.

 • Emotie-regulatie

 • Zelfbeeld/zelfvertrouwen

 • Sociale vaardigheden

 • Psycho-educatie

 • Angsten

 • Weerbaarheid

 • Overprikkeling

KWALITEITSCOORDINATIE

 • Opstellen en uitvoeren van (zorginhoudelijk) beleid in de vorm van protocollen

 • Motiveren en activeren van het ambulante team bij veranderingen in werkprocessen

 • Opstellen van medewerkers- en clienttevredenheids onderzoeken

 • Ondersteunen bij jaarlijkse ISO-certificering

 • Opstellen van groepsmethodiek- en groepsbeleid

OPLEIDEN & TRAINEN

 • Intervisie leiden

 • Werkbegeleiding aan jeugzorgwerkers

 • Opstellen van jaarlijks opleidingsbeleid

 • Het creeren en uitvoeren van trainingen (aansluitend bij de behoefte van de organisatie/behoeften vanuit het zorgpersoneel)

 • Trainingen accrediteren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

 • Individueel coachen op persoonlijke & professionele werkhouding

 • Doen van observaties / werkbezoeken

 • Gezamenlijk ontdekken en versterken van de professionele identiteit en krachten

 • Leren omgaan met moeilijke situaties, zelfstandigheid, eigen draagkracht en taakvolwassenheid van jeugdzorgwerkers

 • Vergroten van deskundigheid en kennis d.m.v. van zorginhoudelijke trainingen, psycho-educatie en werkbegeleiding

OUDERBEGELEIDING

 • Werken volgens het Geweldloos Verzet (Non-Violence Resistance)
 • Creeeren van een eenduidige aanpak tussen ouders in het belang van het kind

 • Handelen afstemmen op de (ontwikkelings) behoefte van het kind

 • Systeemgericht, oplossingsgericht en competentiegericht werken

 • De-escaleren

 • Bieden van psycho-educatie

 • Netwerk betrekken en inzetten

 • Werken volgens de Meldcode Kindermishandeling en de Beroepsstandaarden

ZORGCOORDINATIE

 • Intakegesprekken

 • Clientdossiers opstellen

 • Zorgadministratie

 • Voeren van evaluatiegesprekken

 • Aansturen van begeleidingstrajecten

 • Onderhouden van een relevant netwerk (samenwerkingsverbanden, gemeente)

 • Werven personeel

 • Signaleren van teamdynamiek en behoeften vanuit het ambulante personeel en dit communiceren met relevante afdelingen

 • Voeren van functioneringsgesprekken

bottom of page