top of page

Over ons

Wij geloven dat een BSO meer is dan een opvangplek. Het is een plek waar kinderen vriendschappen opbouwen, avonturen beleven en zich ontwikkelen. Wij zetten daarom onze expertise in, zodat ook kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte dit niet hoeven te missen!

Missie

Door een sterk pedagogisch beleid kunnen wij elk kind ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling en stimuleren wij hun zelfontplooiing. Een goede samenwerking met ouders is daarbij essentieel, want opvoeden doe je samen. Het is daarom belangrijk dat Fier een verlengstuk is van thuis en school, zodat er zoveel mogelijk eenheid en consistentie is voor het kind. Om dit te bereiken werken wij met gekwalificeerde, kundige professionals en is er binnen Fier continu aandacht voor het verdiepen van kennis en persoonlijke/professionele ontwikkeling van de pedagogische medewerkers.

Laurien van der Pols

Oprichtster

Fier is opgezet door Laurien van der Pols. Na de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam is zij in de jeugdzorg gaan werken. In de jeugdzorg is zij onder andere werkzaam geweest als ambulant gezins- en ouderbegeleider, kwaliteitscoördinator en opleidingscoördinator. In deze functies heeft zij zich gespecialiseerd in het werken met kinderen met een autisme spectrum stoornis, ADHD, hechtingsproblematiek en andere ontwikkelingsstoornissen.

Aan het woord

Achtergrond

Ik heb gezinnen mogen ondersteunen bij hun meest waardevolle bezit: hun kind, hun gezin. Dit vind ik iets heel bijzonders, omdat je gezinnen meemaakt in een kwetsbare situatie. Het is voor ouders een grote stap om iemand toe te laten en in vertrouwen te nemen. Op het moment dat dit lukt, kun je vanuit teamwork en positiviteit gaan samenwerken. Een aantal dingen zijn in dit proces onmisbaar: vastberadenheid, geduld, aandacht en een dosis onverwoestbaar optimisme. Geloven dat het anders kan, ook al lijkt dat nu ongrijpbaar. En het doel is altijd hetzelfde: zorgen dat het kind weer lekker in zijn/haar vel zit en dat ouders in hun kracht worden gezet.

Vanuit de jeugdzorg zag ik hoe intensief de zorg voor een kind met een extra ontwikkelingsbehoefte kan zijn. Ouders kunnen vaak niet terugvallen op hun netwerk of een oppas uit de buurt. Ik geloof in kwaliteit boven kwantiteit: dus door soms even gesteund te worden in de zorg voor jouw kind, kun je energie sparen die je op een later moment beter en met meer positieve aandacht terug kunt geven. Uiteindelijk is deze aandacht van ouders het allerbelangrijkst voor een kind.


Daarom startte ik Fier. Want een kind gelukkig en met plezier laten opgroeien hoef je niet alleen te doen. Dit doen we samen.

 • Emotionele Veiligheid
  Om tot ontwikkeling te komen is het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Daarom is het belangrijk dat we een band opbouwen met de kinderen en hen goed kennen: hoe beter we het kind kennen, des te beter herkennen wij de signalen die het kind afgeeft. Want soms is er een onderscheid tussen wat het kind laat zien (qua gedrag) en wat er van binnen speelt bij het kind. We bieden emotionele veiligheid door te reageren op wat we zien/horen én door begrip en betrokkenheid te tonen voor de gevoelens van het kind. Een andere voorwaarde voor emotionele veiligheid en geborgenheid bij deze kinderen is dat er voorspelbaarheid is. Als kinderen weten waar zij aan toe zijn, ervaren zij meer zekerheid en minder stress. Door vaste structuren (op visuele planborden), rituelen en afspraken weten de kinderen bij Fier waar zij aan toe zijn. Een aantal competenties die wij wensen te stimuleren bij het kind zijn: Ik kan aangeven hoe ik mij voel Ik (her)ken verschillende emoties Ik kan op een gepaste manier aangeven als ik iets wil Ik kan een rustmoment nemen als ik dat nodig heb
 • Persoonlijke Ontwikkeling
  De kinderen bij Fier nemen deel aan een BSO+ omdat zij op bepaalde vlakken extra ondersteuning nodig hebben. In onze aanpak moeten wij daarom maatwerk leveren: we moeten kijken naar elk individueel kind en wat hij/zij nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Op de BSO werken we vanuit het gedachtegoed van het ‘Fixed versus Growth Mindset’. Een Fixed Mindset betekent dat een kind denkt: ‘Ik kan het niet leren, ik ben nu eenmaal zo’. Deze manier van denken ontstaat vaak door het herhaaldelijk opdoen van negatieve ervaringen. Dit gebeurt als kinderen bijvoorbeeld op school vaak gecorrigeerd worden op gedrag (waar zij geen controle over hebben), denk hierbij aan een kind met ADHD dat continu aan het bewegen is en straf krijgt dat hij/zij niet stil blijft zitten in de kring. Kinderen ervaren niet dat zij in staat zijn om iets te doen aan de situatie of kunnen zelfs faalangstig en onzeker worden. Een Groei-mindset (Growth) daarentegen is als een kind gelooft dat hij/zij iets kan leren en dat fouten maken onderdeel is van elk leerproces. In onze communicatie naar de kinderen zetten onze pedagogisch medewerkers een aantal interventies in: Wij geven niet alleen complimenten op een resultaat (‘Wat heb je dit mooi gemaakt!’), maar juist ook op inzet (‘Ik vind het knap dat je zo hebt doorgezet toen het net niet lukte’). De pedagogisch medewerkers verdiepen zich in de interesses van het kind om zo hierbij aan te kunnen sluiten. Ze stellen vragen aan het kind om hen goed te leren kennen. Hierdoor kunnen zij anticiperen op wat het kind nodig heeft, zowel individueel als tijdens een groepsactiviteit. Een aantal competenties die wij bij het kind stimuleren zijn: Ik kan een oplossing bedenken voor een probleem Als iets niet lukt, probeer ik het of vraag ik een pedagogisch medewerker Ik herken wat ik goed heb gedaan/ wat mij lukte en kan dit benoemen
 • Sociale Ontwikkeling
  Kinderen leren de wereld om zich heen kennen, mede door de interacties die zij opdoen met anderen. Door sociale interacties leren zij over anderen, maar ook over zichzelf. Ze worden door contact met leeftijdsgenootjes en volwassenen zich steeds meer bewust van zichzelf. Kinderen leren deze sociale vaardigheden door samen met andere kinderen te spelen, van elkaar te leren en ook af en toe ruzie te maken. Tijdens het spelen stimuleren pedagogisch medewerkers de kinderen om te delen, samen te werken en elkaar te helpen. Als een kind dominant, dwingend of agressief gedrag laat zien, helpt de pedagogisch medewerker het kind om de situatie op een andere manier aan te gaan. Zij biedt een concreet handelingsalternatief voor het kind, om hem/haar zo te begeleiden naar het gewenste gedrag. Op deze manier krijgt elk kind de ruimte om te spelen en zichzelf te ontwikkelen. Een aantal competenties die wij bij het kind stimuleren zijn: Ik kan een speelafspraak maken met een kind Ik speel om de beurt Ik kan overleggen met een ander kind Ik vraag om hulp als het mij niet lukt
 • Normen & Waarden
  Zoals eerder benoemd leren kinderen de wereld om zich heen kennen door de interacties met anderen. En waar interactie ontstaat, spelen (sociale) normen en waarden een rol. We vinden het bij Fier belangrijk dat we kinderen maatschappelijke en verantwoorde normen, waarden en omgangsvormen bijbrengen. Het uitgangspunt bij Fier is dat wij respectvol met elkaar omgaan. Respect heeft een brede betekenis, maar het gaat er in feite om dat we rekening houden met elkaar en naar elkaar luisteren. En dat doen we op een aantal manieren. Respect begint allereerst bij een aantal basis omgangsvormen: We luisteren naar elkaar We kijken elkaar aan als we tegen elkaar praten We vragen als we iets willen (i.p.v. commanderen/eisen) We respecteren iemands mening We sluiten elkaar niet buiten We zijn eerlijk tegen elkaar We gaan voorzichtig om met spullen In een wereld die alsmaar diverser wordt, is het belangrijk bij Fier dat we respect hebben voor andere culturen, geloofsovertuigingen en (etnische) achtergronden. Racisme wordt niet geaccepteerd bij Fier en interesse in en nieuwsgierigheid naar andere culturen wordt gestimuleerd. Door middel van bovenstaande normen en waarden, kunnen we ieders autonomie respecteren en krijgt iedereen de ruimte om in een fijne omgeving op te groeien.
Anchor 1

Onze kernwaarden

We bieden voorspelbaarheid en regelmaat door te werken met planborden, beloningssystemen en timers. Onze medewerkers zijn begripvol en consequent en houden de individuele behoeften van het kind altijd in ons achterhoofd. 

ZORGZAAM

Elk kind is uniek en verdient het om zichzelf te zijn en lekker in zijn/haar vel te zitten. Door een positieve, deskundige en liefdevolle aanpak kunnen wij voor doen wat nodig is en stimuleren wij het zelfvertrouwen.

AUTHENTIEK

Wij vinden het belangrijk dat elk kind plezier heeft en zich ontwikkelt door middel van spel. Bij Fier is er ruimte voor de eigen interesses van het kind en samen gaan wij op zoek naar nieuwe avonturen. 

PLEZIER

We investeren in het opbouwen van een band met de kinderen, zodat het voelt als thuiskomen als ze bij ons zijn. Iemand die na schooltijd een luisterend oor biedt en troost geeft als dat nodig is. Ook op momenten dat het even moeilijk is. 

VERBONDEN

Plezier en ontspannen

Contact

Derkinderenstraat 106,

1061 VX Amsterdam

VOLG ONS

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram

KVK: 90314468
IBAN: NL 92RABO 0361132794

Bekijk hier de GGD inspectierapporten van Fier Rembrandt

Bekijk hier de GGD inspectierapporten van Fier Vondel

Bekijk hier de GGD inspectierapporten van Fier Wester

Bekijk hier de GGD inspectierapporten van Fier Mees

Bekijk hier de GGD inspectierapporten van Fier Rink​​

WhatsApp Image 2023-11-02 at 4.35.51 PM (3).jpeg
bottom of page